Geluid- en/of Trilalarm

Het WobL horloge beschikt over een tril- en geluidalarm.

Het geluidalarm bestaat uit een herhaling van piepjes welke in principe goed te horen zijn. In situaties waarbij er veel omgevingsgeluid is, meer discretie gewenst is, de drager van het horloge het signaal zou kunnen missen / negeren of niet in staat is dit te horen is het trilalarm zeer geschikt.

Het trilalarm is sterk genoeg om niet zomaar gemist te worden (denk aan de trilfunctie van een goede mobiele telefoon). 

Elke alarm (tril of geluid) duurt  15 seconden en is door op een willekeurige knop te drukken te stoppen. 

In de nieuwste versie WobL horloges is het mogelijk om tegelijk het tril- en geluidalarm te gebruiken!

terug naar boven

Login of Registreer

LOG IN